Škola přihlásila své žáky do projektu Knížka pro prvňáčka. Po celý rok učitelé pracovali s žáky nad rámec obvyklých činností. V období od listopadu 2022 do června 2023 navštívili prvňáčci knihovnu, byly uspořádány další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, návštěva výstavy apod.)

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2022/2023 je to kniha Křeček v letu spisovatelky Zuzany Barilové a ilustrátorky Markéty Vydrové.

V úterý 27. června knihy a čtenářské glejty předal prvňáčkům ředitel školy.