Projekt „Otevřená hřiště v MOaP IV“ je financován z rozpočtu statutárního města Ostrava.

 

 

Řád sportovního areálu