Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu je zaměřen na podporu projektů za účelem rozvoje zejména technických a přírodovědných oblastí, čtenářské a matematické gramotnosti, systematickou podporu nadání, řízení rozvoje nadání a vytváření podmínek pro mimořádné talenty na území statutárního města Ostravy.

Projektovým záměrem Projektu Zelená průmyslu 4.0 v rámci dotačního titulu SMO Talentmanagement byla podpora oblasti Systematický rozvoj technické, přírodovědné a žáků a pedagogů. Díky dotaci statutárního města Ostrava ve výši 500 000 Kč se podařilo realizovat startovní stádium vytčených cílů.

V roce 2020 došlo k výrazné profilaci koncepce školy směrem k podpoře digitalizace a technického vzdělávání. Projekt Zelená průmyslu 4.0 dotačního titulu Talentmanagement statutárního města Ostrava výrazně přispěl k realizaci záměru zavedení technického vzdělávání na 1. stupeň a robotizace na 2. stupeň. Přes problémy s uzavřením školy kvůli pandemické situaci jde o projekt dlouhodobý a pořízené stroje, robotické sady, elektronické stavebnice, badatelské a chemické soupravy mají dlouhodobou hodnotu. Díky těmto aktivitám byla škola v roce 2020 vybrána jako pilotní škola MŠMT pro ověřování nového kurikula vzdělávací oblasti Člověk a technika.