Na základě dohody o spolupráci, kterou uzavřela naše škola s mateřskou školou Hornická, četli naši prvňáčci svým mladším kamarádům dvě pohádky z knihy Václava Čtvrtka O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi. Školáci předvedli, jak skvěle se naučili za rok číst. Děti z mateřské školy poslouchaly tiše, jako pěny. Za svůj čtenářský výkon dostali prvňáčci sladkou odměnu.