Na hotelu Jelenovská, Valašské Klobouky se uskutečnil v uvedeném termínu 11 - denní ozdravný pobyt žáků 1. stupně spojený s environmentální výchovou. Pobytu se zúčastnilo 116 žáků naší školy ze tříd 2.B, 2.C, 3.A, 5.A, 5.B a pedagogický doprovod včetně nočního vychovatele. Ozdravný pobyt zajišťoval pro žáky školy Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz s využitím dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR. 

 

 

 

 

 

Informace o projektu: Ozdravný pobyt „Pojďme spolu do přírody"

Realizátor projektu: MOb Moravská Ostrava a Přívoz

Termín: 21.11. – 1.12. 2014

Místo konání: hotel Jelenovská, Valašské Klobouky

Počet žáků: 116

 

V době pobytu probíhal environmentální výukový program, který připravil a realizoval tým lektorů pod vedením Mgr. Radka Rafaje. V rámci programu bylo hlavní téma les, stromy, krajina, příroda atd. Žáci byli seznamováni s problematikou formou vycházek, soutěží, her, kvízů a diskuzí k danému tématu. V rámci výuky byl zorganizován projektový den na téma Minerální vody v Luhačovicích.   

V rámci pobytu jsme využili pro plavání hotelový bazén, byla připravena stezka odvahy, večerní pochod, návštěva muzea a centra Kosenka, maškarní diskotéka a další zájmové činnosti.  

Pobyt v Bílých Karpatech určitě přispěl ke zlepšení zdravotního stavu žáků. Tato oblast není zasažena smogem jako Ostrava. Pro žáky školy je ze zdravotního hlediska přínosem pobyt v místech bez smogového zatížení. Žáci se seznamovali s pravidly ochrany přírody, poznávali nová místa a odvezli si spoustu zajímavých zážitků.☺