Projekt OPVK. 56 : „Zelená jazykům“ CZ.1.07/1.1.00/56.0736
Výše grantu: 201 949,00 Kč

Využití:

Zahraniční pobyt s jazykovým kurzem pro 10 žáků školy – Velká Británie
Jazykový a metodický kurz 1 pedagog - Malta