Na rekreačním středisku Příčná, Zlaté Hory se uskutečnil 14 - denní ozdravný pobyt žáků 2. stupně. Akce se zúčastnilo 75 žáků naší školy a pedagogický doprovod včetně zdravotníka a nočního vychovatele. V době pobytu probíhala výuka podle stanoveného rozvrhu, lyžařský výcvikový kurz  a ozdravný program v době volnočasových aktivit. V rámci výuky byl zorganizován projektový den na téma Jeseníky a Studniční vrch. Na přípravě se podíleli lektoři Priessnitzových lázní Jeseník. Součástí vzdělávání byla návštěva Zlatorudných mlýnů a poutního místa Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor. 

 

V době volnočasových aktivit jsme s žáky navštívili bazén v Bruntálu, pořádali jsme vycházky po okolí v rámci klimatoterapie, sportovní soutěže, výtvarné soutěže, deskové hry, stezka odvahy a další zájmové činnosti. Ve večerních hodinách probíhal společný program pro všechny žáky – společenské soutěže v tanci, sportovních výkonech i vědomostech, dramatizace připraveného textu na zadané téma, soutěž „Kufr“, diskotéky, maškarní diskotéka a večery, kdy si vzájemně připravovali program žáci z jednotlivých ročníků.  

Na rekreačním středisku Příčná bylo zajištěno stravování pětkrát denně a pitný režim. Na složení stravy dohlížela zdravotnice. Pobyt v Jeseníkách přispěl ke zlepšení zdravotního stavu žáků. Tato oblast není zasažena smogem jako Ostrava. Pro žáky školy je ze zdravotního hlediska přínosem pobyt v místech bez smogového zatížení.

OZDRAVNÝ POBYT  ŽÁKŮ  2. STUPNĚ

TERMÍN:   31.1. – 13.2.2015

MÍSTO POBYTU – Ski areál Příčná, Zlaté Hory, Jeseníky