Naše základní škola je příjemcem  2 130 808,- Kč, za které bylo vybaveno 15 učeben  interaktivními tabulemi s příslušenstvím.

Registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/08.00720

Popis projektu: V rámci projektu dojde k vybavení učeben, především odborného charakteru, novým ergonomickým nábytkem, audiovizuální a informační technologií. Díky realizaci projektů se zkvalitní technické zázemí pro výuku v odborných učebnách cizích jazyků, multimediálních, IVT, chemie a fyziky a v kmenových třídách.

 

NÁZEV PROJEKTU: MODERNIZACE VÝUKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL MĚSTSKÉHO OBVODU MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ – MULTIMEDIÁLNÍ VYBAVENÍ POČÍTAČOVÝCH A ODBORNÝCH UČEBEN A KMENOVÝCH TŘÍD

 
Naše základní škola je příjemcem  2 130 808,- Kč, za které bylo vybaveno 15 učeben  interaktivními tabulemi s příslušenstvím (NTB.....).
 
 
 
 
registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/08.00720
 
počet modernizovaných učeben: 31
 
výše dotace z rozpočtu Regionální rady: max. 9,1 mil. Kč
 
rozpočet na projekt: 11,1 mil. Kč
 
z toho na ZŠ Ostrava, Zelená 42: 15 učeben (interaktivních tabulí s příslušenstvím), 2 130 808 Kč
 
2011-02-11  Aktualizovaný harmonogram:
 
- výběrové řízení na dodavatele – od 1/2011 do 5/2011
 
- fyzická realizace projektu – od 6/2011 do 10/2011
 
- ukončení projektu – 12/2011
 
2010-08-30  Původní plánovaný harmonogram:
 
- vývěrové řízení na dodavatele – od 6/2010 do 10/2010
 
- fyzická realizace projektů – od 11/2010 do 1/2011
 
- ukončení projektů – 3/2011
 
 
 
Popis projektu: V rámci projektu dojde k vybavení učeben, především odborného charakteru, novým ergonomickým nábytkem, audiovizuální a informační technologií. Díky realizaci projektů se zkvalitní technické zázemí pro výuku v odborných učebnách cizích jazyků, multimediálních, IVT, chemie a fyziky a v kmenových třídách.