Nedostupné z důvodu GDPR (General Data Protection Regulation). Cílem GDPR je chránit digitální práva občanů EU.Je nám líto.

http://www.spolecnenalysou.cz.hyperion.blueboard.cz/2018/02/05/dokumentarni-film/