Aktuálně

Ošetřovné
• Nárok na ošetřovné má zákonný zástupce dítěte, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče dítěte mladšího 10 let.
• Podpůrčí doba činí nejdéle 9 kalendářních dnů, nebo 16 kalendářních dnů, jde-li o samoživitele / samoživitelku.
• Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu


USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření