I. Zahájení pro 1. třídy
• Od 8:00 do 8:45 ve třídách, každý žák v doprovodu max. 2 zákonných zástupců.
• Informační schůzka školní družiny pro rodiče od 8.15 hod. ve školní jídelně.
• Vychovatelky převezmou v 8.45 hod. žáky, které si nemůže převzít 1 z rodičů, a odvedou do ŠD.
• Úvodní schůzka třídních učitelů se zák. zástupci žáků 1. tříd v 9 hod. (1 zák. zástupce).
• Provoz ŠD od 6 hod. do 15.30 hod. v přízemí.


II. Zahájení pro 2.- 9.třídy
• 8:00 - 9.40 hod


III. Výdej obědů
• 11:40 - 14:00


IV. Prodej obědů
• 7:30 - 10:30, 11:30 - 13:00