Ve středu 31. 1. 2024 členky výboru občanského sdružení přinesly žákům naší školy do družiny hry zaměřené na rozvoj logicko-matematické, prostorové i jazykové inteligence.

Sdružení tímto darem podpořilo aktivitu základní školy, která se od letošního školního roku zařadila do sítě škol podporujících nadání. Hry byly zakoupeny ze sponzorského daru určeného na nákup rozvíjejících aktivit.