V lednu 2024 navštívil pan kaplan Mgr. Marek Žukowski základní školu, aby projednal s vedením školy možnosti zajímavé vzájemné spolupráce školy s městskou nemocnicí.