Bellhop žádanka na čipy

Zákonný zástupce žáka svým podpisem potvrzuje převzetí čipů uvedených v protokolu o čipech určených k vyzvedávání žáka ze školní družiny.....

Seznámení s vnitřním řádem školní družiny

Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl (a) seznámen (a) s vnitřním řádem školní družiny při ZŠ Zelená Ostrava, příspěvková organizace, Zelená 42, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz......

Uvolňovací list

Slouží k uvolnění žáka ze ŠD v odlišný čas nebo jinou osobou, než je uvedeno rodiči v přihlášce do ŠD. Z důvodů zvýšené bezpečnosti propustí vychovatelé žáka při změně odchodu pouze po odevzdání tohoto formuláře vyplněného rodiči.....

Odhláška z družiny

Upozornění: před odhlášením žáka ze ŠD musí být uhrazeny všechny pohledávky!

Souhlas s odchodem dítěte do kroužku (ů) s doprovodem vedoucího kroužku

Souhlas se samostatnám odchodem dítěte do kroužku (ů) / z kroužku(ů)

Jsem si vědom (a), že v době samostatných přechodů družina za dítě nezodpovídá. V případě, že se dítě po ukončení kroužku již nevrací zpět do ŠD, přebírám za něj plnou právní odpovědnost.