Druhý ročník participativního rozpočtu Náš obvod (www.nasobvod.cz) jde do finále. Do hlasování prošlo 8 projektů navržených občany Moravské Ostravy a Přívozu a nyní rozhodne veřejnost o tom, které budou v roce 2022 zrealizovány. Hlasování probíhá až do 31. 10. 2021 zde: http://hlasovani.nasobvod.cz 

Budeme moc rádi, pokud se do hlasování zapojíte.

Loni se městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz poprvé přidal k obcím, které umožňují zapojení občanů do vzhledu obce prostřednictvím participativního rozpočtu. Občané sami navrhují své projekty, jimiž by chtěli zlepšit život ve svém okolí. K jejich realizaci je určena částka 1 milion korun.

Dne 30. září 2021 v 17:00 hodin se konalo ve výstavní síni Dvorana na radnici městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz veřejné představení druhého ročníku participativního rozpočtu. Občané představili své návrhy – celkem 8 různorodých projektů. O tom, které z nich budou realizovány, rozhodne veřejné hlasování.

Všechny projekty podané do letošního ročníku nejdříve prošly hodnocením jejich realizovatelnosti, které prováděli odborníci z řad jednotlivých odborů městského úřadu, ale i externích spolupracovníků, zástupců MAPPA, Technických služeb MOaP i města Ostravy, projektantů, architektů a dalších.

Do finálního hlasování byly vybrány následující návrhy:

 

Free time zóna na Ostrčilce pro všechny děti

Cílem projektu je poskytnout veřejnosti a Základní a mateřské škole Ostrčilova, p.o. atraktivní a přívětivé prostory ke smysluplnému, tvořivému a bezpečnému pobytu v centru města. Nyní je prostor před školou šedivý, neosobní a zcela nevyužitý. 

Discgolfové hřiště na ulici Hornopolní

Cílem projektu je vybudovat v lokalitě ul. Hornopolní u hotelu Park Inn discgolfové hřiště. Discgolf je rychle se rozvíjející sport a získává na oblibě u široké veřejnosti, díky finanční nenáročnosti a pobytu v přírodě. 

Generační houpačky

Cílem projektu je postavení tří generačních houpaček, na nichž se budou moci pohoupat jak ti nejmenší, tak ti dříve narození. 

Pingpongové stoly s veřejným grilovištěm u ulice Lechowiczova

Cílem projektu je zrekultivovat malou část aktuálně nevyužitého prostoru na ulici Lechowiczova - umístit zde dva pingpongové stoly s lavičkami a vybudovat místo pro posezení místních rodin nebo veřejné grilování. 

Relax zóna v Komenského sadech

Cílem tohoto projektu je vytvořit v Komenského sadech relax zónu s houpacími sítěmi pro odpočinek a mlžící sprchou pro osvěžení v letních měsících. 

Veřejné piano

Cílem projektu je oživení centra města hudbou prostřednictvím veřejného piana a jeho umístění do veřejného prostoru - před Galerii výtvarného umění. 

Herní prvky v Husově sadu

Cílem projektu je přidání herních prvků (šachové stolky, dřevěné piškvorky a pexeso s ostravskou tematikou) do Husova sadu, parku, ve kterém tráví čas žáci přilehlých základních škol, studenti vysokých škol a také zaměstnanci okolních firem a úřadů.

Houpačka pro hendikepované

Cílem projektu je umístění houpačky pro hendikepované do veřejného prostoru, protože v centru Ostravy jsou značně omezené možnosti volnočasového vyžití pro děti na vozíku. Konkrétně by se jednalo o doplnění houpačky k již existujícímu dětskému hřišti (Dětský ráj II) v sadu Dr. Milady Horákové.

Od 30. září 2021 je zahájeno hlasování, které potrvá až do 31. října 2021. Na http://hlasovani.nasobvod.cz může hlasovat každý, kdo má vztah k městskému obvodu, nemusí zde mít trvalé bydliště, stačí, že zde například pracuje, studuje nebo tráví svůj volný čas. Každý hlasující má k dispozici 3 kladné a 1 záporný hlas. Více informací k jednotlivým projektům i samotnému hlasování mohou zájemci najít ve zpravodaji Centrum, na facebookové stránce Náš obvod – participativní rozpočet Moravské Ostravy a Přívozu nebo www.nasobvod.cz.