Žáci naší školy se této akce pravidelně účastní již několik let. V letošním roce nás reprezentoval Jiří Vodička z 8.B s badatelskou prací – Pozorování a kultivace plísní. Badatelské práce prezentovalo 12 škol z Moravskoslezského kraje. Všechny práce porota pochválila, ocenila účastnickými listy, krásnými dárky a popřála hodně sil do dalších badatelských let.
Naše škola sice neobsadila první místo, ale Jirkovi patří velká pochvala a poděkování za skvěle odvedenou práci. Poděkování patří i všem kolegům ze Střední průmyslové školy chemické, kteří nás provázeli po škole, umožnili nahlédnout do laboratoří, připravili zajímavé pokusy pro naše zvídavé žáky a probudili v nich zájem po dalším bádání. Nemalý dík patří i studentům této školy, kteří se skvěle zhostili moderování prezentací a poutavě nás zasvětili do života všech zvířat v chovatelském klubu. 
Těšíme se na další rok, kdy se uskuteční 11. ročník. Zda-li vás tato akce oslovila, máte nápady, čas a zájem o bádání, stačí zaklepat na kabinet výchovné poradkyně v 1. poschodí.