V prvním záříjovém týdnu proběhly ve třídách 2. - 9. ročníků volby do žákovského parlamentu, v nichž si žáci volili své zástupce - parlamentáře.

Žákovský parlament je důležitým pomocníkem a především prostředníkem při řešení dětských problémů. Zároveň pomáhá rozvíjet důležité schopnosti a kompetence všech členů parlamentu.