Od roku 2005 je 27. leden Mezinárodním dnem památky obětí holocaustu. V tento den si připomínáme památku šesti milionů Židů, pěti milionů Slovanů, tří milionů etnických Poláků, dvou set tisíc Romů, dvou set padesáti tisíc mentálně a fyzicky handicapovaných lidí a devíti tisíc homosexuálů, kteří byli zavražděni nacistickým režimem během druhé světové války. 27. leden je zároveň výročím osvobození koncentračního tábora v Osvětimi Rudou armádou. 

Na naší škole si tyto události připomeneme v pátek 25. ledna. Na hale v prvním patře bude připraven společný projekt Spojené ruce, do kterého se může zapojit každý z vás. Rovněž budou na hale vyvěšeny básně a příběhy dětí, které holocaust zažily – můžete se tak na chvíli podívat na svět jejich očima a uvědomit si, jak žily ony a jak žijete vy dnes. 

Součástí tohoto dne bude i soutěž – po celé škole budou na různých, více či méně nápadných místech, rozmístěny karty s fakty a citáty o holocaustu. Každá z karet bude mít své číslo, a každá z nich bude obsahovat jedno písmeno tajenky. Úkolem bude všechny karty najít a podle čísel zapsat písmena do soutěžního archu, který bude k dispozici na hale v 1. patře u knihovničky. Karty poté ponechejte na místě, neodnášejte ani nepřemisťujte, aby byly k dispozici pro další soutěžící!!!

Vyplněné soutěžní archy označené jménem a třídou můžete do 14:00 vhazovat do krabice na hale v 1. patře. Ze správných odpovědí bude vylosován jeden vítěz, který obdrží diplom a věcnou cenu. Vítěze vyhlásíme v pondělí 28. ledna v rozhlase.