Na naší škole proběhne od konce září sběr kaštanů. Vyzýváme žáky k pomoci ve sběru pro myslivecký spolek. Kaštany noste paní školnici Lence Čapkové ráno před vyučováním. Bedny budou připraveny v přední šatně určené pro sběr.

Současně se můžete zapojit i do sběru starého papíru, který můžete ukládat do stejných prostor.