Žákovský parlament je důležitým pomocníkem a především prostředníkem při řešení dětských problémů. Zároveň pomáhá rozvíjet důležité schopnosti a kompetence všech členů parlamentu.

 

Věnuje se:

 

  • nápadům a připomínkám spolužáků ze třídy
  • řešení problémů, které ve škole vnímáme
  • přípravě měsíčního hlášení do školního rozhlasu a parlamentních novin
  • plánování zajímavých akcí (již jsme organizovali: školní bazaarek, jehož výtěžek byl věnován Mobilnímu hospici Ondrášek, v nejbližší době chystáme: Halloween, prvorepublikový týden)


Rozvíjí:

 

  • informovanost napříč školou
  • zájem žáků o školní společenství, vzájemnou sounáležitost, vědomí příslušnosti ke škole
  • sociální cítění, odpovědnost

 

Každá třída od 2. ročníku si zvolí 2 zástupce – parlamentáře (1 dívka, 1 chlapec). Parlamentář má za úkol sbírat podněty od svých spolužáků, účastnit se 1x měsíčně schůze parlamentu a podílet se na přípravě akcí organizovaných parlamentem. 

Prosíme třídní učitele a učitelky, aby v průběhu prvního zářijového týdne zvolili ve své třídě 2 zástupce – parlamentáře (dívku a chlapce), kteří budou zastupovat jejich třídní kolektiv. Výsledky voleb předají v pátek 7. září ZŘŠ Burové.

  

Za přípravný výbor žákovského parlamentu děkují:

 

                                                                                              Mgr. Ivo Bernát

                                                                                              Mgr. Petra Húsková

                                                                                              Mgr. Zdeňka Burová

                                                                                              Bc. Anna Burová, DiS.