Žákovský parlament je důležitým pomocníkem a především prostředníkem při řešení dětských problémů. Zároveň pomáhá rozvíjet důležité schopnosti a kompetence všech členů parlamentu.

 

Věnuje se: 

  • nápadům a připomínkám, které parlamentáři sesbírají od spolužáků ze třídy
  • řešení problémů, které ve škole vnímáme
  • přípravě měsíčního hlášení do školního rozhlasu a parlamentních novin
  • plánování zajímavých akcí

 

Rozvíjí: 

  • informovanost napříč školou
  • zájem žáků o školní společenství, vzájemnou sounáležitost, vědomí příslušnosti ke škole
  • sociální cítění, odpovědnost

 

Další informace o zásadách a činnosti žákovského parlamentu naleznete na webových stránkách parlamentu: http://parlament.zszelena42.cz/