Dobře fungující školu s přátelskou atmosférou

netvoří jen ředitel a učitelé. Velký podíl na tom, jaká škola bude, mají především žáci. Nejen tím, jestli se dobře učí a jak se chovají, ale i možností podílet se na jejím chodu.

Hlavní funkcí žákovského parlamentu

je zapojení žáků do života školy a umožnění vyslovit názory a náměty týkající se chodu školy. Měl by přispívat ke zkvalitňování vzájemné spolupráce a zlepšování vztahů ve školním prostředí. Dále by měl sloužit k tomu, aby se žáci mohli aktivně zapojit do dění ve škole, aby mohly být prosazeny jejich zajímavé náměty, názory a připomínky. Zástupci tříd následně seznamují ostatní spolužáky s aktuálním děním ve škole nebo s problémy, které školu trápí.